"O investiție, este o investiție."
Contactează-ne: +40 745 958 584

Despre noul Program – o “Casa Eficientă Energetic”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat, marți, 12 mai, în dezbatere publică proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului “Casa Eficientă Energetic” privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, pentru persoane fizice.

Potrivit proiectului de act normativ, scopul programului constă în creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie și utilizarea surselor regenerabile în locuințe unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcție având regim de înălțime maximum P+2E.

Conform documentelor publicate pe site-ul Ministerului Mediului, nu se acordă finanțare imobilelor aflate în construcție, iar echipamentele achiziționate în cadrul proiectului trebuie să fie noi.

Cheltuieli eligibile in cadrul Pogramului “Casa Eficientă Energetic”

În cadrul programului  sunt eligibile următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
· înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă;
· izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare);
· izolarea termică a planșeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;
b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:
· cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiționat);
· panouri solare termice;
· izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;
· dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum;
· înlocuirea, reablitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire,conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);
c) cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%);
d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii;

e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
f) cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a)-e).

g) manopera și profitul, inclusiv TVA aferentă:
h) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție, elaborarea certificatului de performanță energetică și elaborarea raportului de implementare după intervenție; Autoritatea decontează pentru toate aceste cheltuieli până la 1.500 lei.

Cheltuielile indirecte și TVA aferentă acestora, cheltuielile pentru activitățile realizate în regie proprie, precum și toate cheltuielile care nu se regăsesc mai sus nu sunt eligibile.

Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor cu obținerea certificatului de performanță energetică și cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenție.

CINE POATE BENEFICIA DE FINANȚARE?

Pentru a primi finanțare prin acest program, persoanele fizice interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului – construcție pentru care solicită finanțare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de producere a energiei regenerabile se amplasează pe una dintre anexele care deservesc imobilul construcție, solicitantul este proprietar/coproprietar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în situația în care sistemul se amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar/coproprietar/să dețină un drept de folosință asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanțare, în situația în care imobilul pe care se implementează proiectul este deținut în coproprietate;
d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
e) solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulți coproprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanțare, cererea de finanțare va fi depusă doar de către unul dintre aceștia;
f) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanțare;

g) își dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici;
h) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.
(2) Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cuuna sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Bugetul programului Casa Eficientă Energetic este de 100 de milioane de euro și poate acoperi necesarul pentru 9.000 de case din România.

Finanțarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Lasă un Mesaj

Adresa ta de email nu va fi afișată.

Calendar

octombrie, 2020
L Ma Mi J V S D
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031