"O investiție, este o investiție."
Contactează-ne: +40 745 958 584

Despre Asociația de proprietari – ce este și ce rol are

Asociația de proprietari este o organizație non profit (ONG), care are ca scop reprezentarea intereselor proprietarilor dintr-un condominiu, recunoscută legal prin Legea nr. 196/2018. Reprezentanții asociației au rolul de a se asigura că proprietarii își respectă obligațiile, că acestora le sunt respectate drepturile, dar și de a administra toate părțile comune ale clădirii de blocuri. Cunoscut legal sub numele de condominiu, acesta este definit ca „imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, în care există cel puțin 3 proprietăți individuale reprezentate de locuințe și locuințe sau spații cu altă destinație, după caz, și cote-părți indivize de proprietate comună.” Pentru înființarea asociației, este nevoie de minimum 3 persoane, iar pentru a începe procesul de înființare, sunt necesare semnăturile a cel puțin jumătate plus unu dintre proprietarii apartamentelor din imobil.

Hotărârea pentru înființarea asociației de proprietari se consemnează prin proces-verbal, semnat de către toți proprietarii care și-au oferit consimțământul în acest scop.

De asemenea, este necesară organizarea unei întâlniri cu proprietarii din condominiu, în cadrul căreia se prezintă statutul asociației de proprietari.

Statutul trebuie să conțină următoarele:

 • denumirea, sediul și durata de funcționare;
 • scopul asociației, respectând prevederile legale;
 • structura veniturilor și a cheltuielilor;
 • membrii, drepturile și obligațiile acestora;
 • structura organizatorică și modul de funcționare;
 • repartizarea cheltuielilor;
 • condițiile dizolvării asociației;
 • modalitatea de soluționare a litigiilor, penalizări, cazurile de urgență în care se permite accesul în apartament al unui delegat al asociației, dispoziții finale;
 • asigurarea unui spațiu de administrare special amenajat.

În final, dacă aceste aspecte sunt reglementate cu acordul tuturor proprietarilor implicați, urmează cererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari. Aceasta se depune împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-verbal al adunării de constituire la judecătoria din raza teritorială.

Toți proprietarii din cladire trebuie să devină membri ai asociației de proprietari, iar comitetul executiv este format din președintele de bloc și un număr par de membri, maximum patru. Atât locatarii care fac parte din asociație, cât și comitetul executiv au obligația de a respecta prevederile din statutul asociației și trebuie să mențină proprietatea comună în cele mai bune condiții.

Comitetul executiv convoacă adunări generale cel puțin o dată pe an, urmărește prevederile legale și felul în care acestea sunt respectate de ceilalți locatari și se asigură că deciziile luate în cadrul adunărilor generale sunt îndeplinite.

Președintele de bloc trebuie să supravegheze lucrările, semnează documente și participă direct la luarea deciziilor importante.

Administratorul activează în baza unui certificat de calificare, atestat de către primar. Acesta are atribuții de maximă responsabilitate în cadrul comitetului executiv, printre care se numără: administrarea imobilului, propunerea și supravegherea lucrărilor, organizarea contabilității, gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești, afișarea lunară a listei de venituri și cheltuieli ale asociației etc. Administratorul este, de asemenea, responsabil pentru utilizarea contului curent al asociației pentru încasări și plăți curente, eliberarea chitanțelor nominale pentru fondul de rulment și notificarea în scris a proprietarilor care au restanțe. El poate fi sancționat, conform legii, cu amendă între 2.500 și 10.000 de lei pentru nerespectarea îndatoririlor și alte abateri grave.

Asociația de proprietari trebuie să organizeze contabilitatea proprie în doua modalitati:

-partidă dublă sau

– în partidă simplă.

Asta înseamnă că, în cadrul asociațiilor care folosesc partidă simplă, administratorul poate prelua rolul de contabil. Într-o situație cu partidă dublă, va fi nevoie de un contabil extern. Atât veniturile realizate de către asociație, cât și cheltuielile, trebuie declarate prin întocmirea registrelor sau a altor documente prevăzute de lege.

Iata documentele obligatorii în cazul contabilității cu partidă simplă:

 • Lista de plată – realizată de către administrator sau contabil;
 • Registrul de casă – include operațiunile care modifică soldul casei;
 • Registrul jurnal – administratorul completează detaliile operațiunilor care se fac în cadrul asociației;
 • Registrul fondului de rulment – administratorul completează operațiunile care afectează valoarea fondului de rulment la care a contribuit fiecare locatar;
 • Registrul fondului de reparații – administratorul completează operațiunile care afectează suma contribuită la fondul de reparații;
 • Ștate de plată – în care se detaliază veniturile angajaților asociației și taxele aferente;
 • Situația elementelor de activ și pasiv – se întocmește de către administrator sau contabil și se depune semestrial la departamentele specializate din cadrul consiliului local.

Rolul unei asociații de proprietari

Organizarea pentru reprezentarea drepturilor proprietarilor dintr-un imobil este dificilă fără o asociație de proprietari. Aceasta activează ca entitate juridică și are drepturi în fața oricărei instituții, indiferent că este de stat sau privată. Printre roluri si avantaje se mai numără și:

 • posibilitatea de a desfășura activități care generează venituri, precum colectarea de taxe și intermedierea serviciilor publice;
 • scutirea impozitelor pe venituri din închirieri ale spațiilor comune;
 • scutirea plății timbrului fiscal pentru acțiunile în instanță împotriva furnizorilor de servicii publice sau împotriva restanțierilor;
 • obținerea de finanțări avantajoase pentru reabilitare, modernizarea și consolidarea clădirii de locuințe cu dobândă subvenționată;
 • deschiderea conturilor bancare în numele asociației;
 • posibilitatea de aplicare a programelor sociale de ajutor pentru persoanele cu dificultăți;
 • posibilitatea de negociere directă a contractelor de prestare de servicii publice.

In România, asociația de proprietari are putere directă atât asupra locatarilor și deciziilor luate pentru binele acestora, cât și față de instituțiile decizionale din cadrul primăriilor și consiliilor locale. Este mult mai ușor de acționat din poziția unei asociații de proprietari, decât ca locatar al unui condominiu.

Lasă un Mesaj

Adresa ta de email nu va fi afișată.

Calendar

ianuarie, 2021
L Ma Mi J V S D
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031